Fotografii pe etape de execuție

GARANȚIE EXTINSĂ

Conform Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, perioada minimă de garantare a unei construcții încadrată la clasa de importanță D, așa cum sunt și locuințele realizate de noi, este de minim 1 an. Noi oferim garanție 2 ani, în condiții normale de utilizare, iar pentru vicii de structură garanția este de 10 ani.

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI

Contractul de vânzare-cumpărare al locuinței va fi însoțit de Cartea Tehnică a construcției ce va cuprinde detalii privind etapele de realizare și documente de calitate ale materialelor utilizate.

Finisaje exterior

Sistematizare

Tâmplărie exterior

Finisaje interior

Termosistem și tencuială decorativă

Șape și tencuieli interioare

Învelitoare

Instalații

Structură acoperiș

Zidărie, stâlpi, centuri etaj

Centuri, placa peste parter

Zidărie, stâlpi parter

Fundație